(Shqip) Sistemim, Asfaltim Rruga “8 Marsi” , Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
23775372 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
2 month
Time Frame :
2009 - 2009
Location :
(Shqip) Kastrat, Malesi e Madhe
Description :
(Shqip) Germim per profilim trup rruge, mbushje me zhavor dhe ngjeshje, emulsion bituminos, shtrese binder, shtrese asfalt betoni, ndertim bankine.