(Shqip) Sistemim, Asfaltim Rruga “8 Marsi” , Shkoder
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
80100180 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" sh.p.k. 51% dhe "S.M.O. Union" sh.p.k. 49%
Duration :
10 month
Time Frame :
2006 - 2007
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime rrugore, punime vepra arti, punime ne trotuar, ndricim rrugor, punime per spostim linje elektrike dhe telefoni, punime per rrjetin e ujesjellsit, sinjalistika rrugore horizontale.