(Shqip) Sistemim Asfaltim Rruga, Dardhe – Ura e Drinit (Fierze) Loti 1
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
491480940 Leke
Role :
(Shqip) "CURRI" Sh.p.k. 34% dhe "SMO UNION" Sh.p.k. 33% dhe "ALB Tiefbao" Sh.p.k. 33%
Duration :
15 month
Time Frame :
2007 - 2009
Location :
(Shqip) Shkoder
Description :
(Shqip) Punime dheu, punime shtresash, punime vepra arti, vendet e nderrimit, sinjalistika, germim toke e zakonshme dhe toke e forte, shtrese asfaltbetoni, profilim me binder, shtrese cakell.