(Shqip) Sistemim Asfaltim te Rruges se Fshatit Kuç, “Komuna Gur i Zi”
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
47340312 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
3 month
Time Frame :
2011 - 2011
Location :
(Shqip) Kuç, Gur i zi
Description :
(Shqip) Punime ne trupin e rruges, vepra arti, shtresat asfaltike, punime elektrike, mure betoni, mbushje dhe ngjeshje me zhavor, shtrese binderi + rulimi, shtylla metalike.