(Shqip) Ujesjellesi i Velipojes, Faza 2
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
138069373 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
9 month
Time Frame :
2008 - 2009
Location :
(Shqip) Velipoje, Shkoder
Description :
(Shqip) Furnizimi me uje I plazhit Velipoje. Pus shpimet e ujit (cope3), linja pompe zhytese depo grumbulluese, punime elektrike, germim dheu zbankime + themele, stacioni pompimit, rrjeti shperndares ne plazhe, shpim pusi hidrologjik, instalim tubi galvanizues, tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineska te permasave te ndryshme, hekur betoni, rakorderi P.E.