(Shqip) Zgjerimi i pjesshem i terminalit dhe bateri banjo publike jashte terminalit, Rinas
Contracting Authority :
N/A
Construction Value :
28915749 Leke
Role :
(Shqip) 100%
Duration :
7 month
Time Frame :
2003 - 2004
Location :
(Shqip) Rinas
Description :
(Shqip) Punime dheu, punime murature dhe betoni, punime tarrace, punime shtresash e nenshtresash, punime suvatimi dhe veshje, punime bojatisje, punime dyer e dritare, punime te ndryshme, instalime elektrike, sistemi i furnizimit me uje dhe i sistemit Hidrant, shkarkimet dhe M.N.Z. , aparate sanitare, sistemi i ngrohjes individuale me radiatore, sistemi kompjuterik.