Godine Banimi 1-8 kate + Papafingo + 1 kat Parking nen toke ne Lagjen “Skenderbeg” , Shkoder.
Autoriteti Kontraktor :
Shoqeria e Ndertimit "CURRI" Sh.p.k.
Vlera Zbatimit :
228702840 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
27 muaj
Periudha :
2009 - 2011
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime dheu, punime murature dhe betoni, punime tarrace, punime shtresash e nenshtresash, punime suvatimi dhe veshje, punime bojatisje, punime dyer e dritare, punime te ndryshme, instalime elektrike, sistemi i furnizimit me uje dhe i sistemit Hidrant, shkarkimet dhe M.N.Z. , aparate sanitare, sistemi i ngrohjes individuale me radiatore, sistemi kompjuterik.