Godine Banimi 4-5 kat + Bodrum, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Curry Shpk
Vlera Zbatimit :
73540032 Leke
Roli :
Kohezgjatja :
7 muaj
Periudha :
2010 - 2011
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime dheu, punme betoni dhe beton arme, punime hekur betoni, punime murature, punime shtresash, punime catije e hidroizolimi, punime suvatimi, punime veshjeje, punime dyer dritare, punime elekreike dhe hidraulike.
Sektori Publikimit: , , ,