Godine banimi 8 kate + garazh, Rruga “Vasil Shanto”, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Shoqeria e Ndertimit "CURRI" Sh.p.k.
Vlera Zbatimit :
159000000 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
12 muaj
Periudha :
2010 - 2011
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime dheu, punime murature dhe betoni, punime tarrace, punime shtresash e nenshtresash, punime suvatimi dhe veshje, punime bojatisje, punime dyer e dritare, punime te ndryshme, instalime elektrike, sistemi i furnizimit me uje dhe i sistemit Hidrant, shkarkimet dhe M.N.Z. , aparate sanitare, sistemi i ngrohjes individuale me radiatore, sistemi kompjuterik.