Godine Banimi e Sherbimi 6+1 , nje kat dyqane + 6 kate banim + bodrum, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Shoqeria e Ndertimit "CURRI" Sh.p.k.
Vlera Zbatimit :
106748018 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
16 muaj
Periudha :
2001 - 2002
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime dheu, punime murature, punime betoni dhe beton/arme, punime catie, punime shtresash, punime suvatime, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime hidrosanitare, furnizim me uje te ftohte, punime elektrie.