Mirembajtje Rutine Rruga Han i Hotit – Rapshe 20 km
Autoriteti Kontraktor :
Ministria e Puneve Publike dhe Telekomunacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Vlera Zbatimit :
26248493 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
32 muaj
Periudha :
2008 - 2011
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Rikonstruksion i shtresave te rruges, trotuareve dhe rikuperim i shtresave te asfaltit, ndertim dhe rikonstruksion vepra arti, tombino, germime te llojeve te ndryshme, mirembajtje.