Mirembajtje Rutine Rruga Shkoder – Han i Hotit 35 km.
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria Rajonale Rrugore Shkoder
Vlera Zbatimit :
38743998 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
29 muaj
Periudha :
2007 - 2010
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Pastrim i kanaleve anesore te kullimit, nivelim i bankinave dhe mbushjeve ne nivelin fillestar, prerja e bimeve, riparime te vogla ne shtresa, bankina dhe struktura.