Ndertim godine shumefunksionale Vau Dejes
Autoriteti Kontraktor :
Ministria e Mbrojtjes
Vlera Zbatimit :
54392249 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
4 muaj
Periudha :
2005 - 2005
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime dheu, punime murature, punime beton/arme, punime izolim tarrace, punime shtresash, punime suvatimi, punime dyer dritare, punime te ndryshme, ujesjelles i brendshem, kanalizim i brendshem, aparate hidrosanitare, punime elektrike.