Ndertim i Depos me Volum 6000 m3 ne Qytetin Studenti , Tirane
Autoriteti Kontraktor :
Ujesjelles Kanalizime Tirane Sh.a
Vlera Zbatimit :
111214430 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
13 muaj
Periudha :
2011 - 2012
Vendndodhja :
Dajt, Tirane
Pershkrimi :
Linjat e furnizimit dhe shperndarjes ne depon e ujit W-6500 m3. Tuba celiku te permasave te ndryshme, saracineske te permasave te ndryshme, xhunto zmontimi te permasave te ndryshme, punime betoni dhe beton armeje, punime hidroizolimi, punime shtresash nen themel dhe pusete, punime hidraulike te ndryshme, sistemim ndertim rruge dhe spostim tubacioni.