Ndertim i Godines se re te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce.
Autoriteti Kontraktor :
Gjykata e Rrethit Gjyqesor Korce
Vlera Zbatimit :
166760269 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
15 muaj
Periudha :
2009 - 2010
Vendndodhja :
Korce
Pershkrimi :
Punime dheu, punime betoni dhe beton arme, punime hekuri, punime shtresash, punime savatimi e bojatisjeje, punime tarace, punime dyer dritare, brisoleje, punime sistemimi, punime mekanike, sistem mbrojtjeje nga zjarri, sinjalistika dhe kodi i ndeksimit, punime montimi, sistemi i furnizimit me uje dhe pajisje hidrosanitare, stacioni i pompimit, sistemimi i shperndarjes se ujit sanitar, montimi i pajisjeve hidrosanitare e mekanike, shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza, kullimi i ujrave te shiut dhe pusetat, sistem ngrohjeje, punime elektrike.