Ndertim i ri i Shkolles 8-vjecare Koplik Siperm
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Koplik
Vlera Zbatimit :
17200000 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
9 muaj
Periudha :
2000 - 2000
Vendndodhja :
Koplik
Pershkrimi :
Punime dheu, punime murature, punime beton/arme, punime izolim tarrace, punime shtresash, punime suvatimi, punime dyer dritare, punime te ndryshme, ujesjelles i brendshem, kanalizim i brendshem, aparate hidrosanitare, punime elektrike.