Ndertim i rruges “Pandi Stillu”
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Tirane
Vlera Zbatimit :
42212639 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
8 muaj
Periudha :
2013 - 2013
Vendndodhja :
Tirane
Pershkrimi :
Punime ne trotuar, punime ne rrugen eksistuese, punime per murin mbajtes, punime prishjeje, punime per mure te rinj rethuese, punime elektrike, punime per kanalizimet e ujrave te zeza, punime per kanalizimet e ujrave te shiut.