Ndertim Rruge Qender Kamez-Cerkeze
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Kamez
Vlera Zbatimit :
199729004 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
12 muaj
Periudha :
2009 - 2010
Vendndodhja :
Kamez
Pershkrimi :
Germime dheu kasonete me makineri + transport materiali, prishje objektesh, tabela rrugore, vijeaime ne asfalt, puseta shiu, tuba te llojeve te ndryshme dhe me diametra te ndryshem, punime ne K.U.Z, mbushje me zhavor te seleksionuar, punime per ujesjelllsin, punime per ndricimin