Ndertim Shkolla 8-vjecare “Bardhaj”, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria Arsimore Rajonale Shkoder
Vlera Zbatimit :
32243088 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
11 muaj
Periudha :
2004 - 2005
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime dheu, punime murature, punime betoni dhe beton/arme, punime catie, punime shtresash, punime suvatime, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime muri rrethues, punime hidrosanitare, punime elektrike.