Ndertim Shkolla 8-vjecare Dragoc
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria Arsimore Rajonale Shkoder
Vlera Zbatimit :
18538309 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
9 muaj
Periudha :
2001 - 2002
Vendndodhja :
Dragoc
Pershkrimi :
Punime dheu, punime murature, punime beton/arme, punime izolim tarrace, punime shtresash, punime suvatimi, punime dyer dritare, punime te ndryshme, ujesjelles i brendshem, kanalizim i brendshem, aparate hidrosanitare, punime elektrike.