Ndertim shkolla 9 vjecare + Kopesht Vukatane, Komuna Gur i Zi
Autoriteti Kontraktor :
Komuna Gur i Zi
Vlera Zbatimit :
31994322 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
5 muaj
Periudha :
2011 - 2011
Vendndodhja :
Gur i Zi
Pershkrimi :
Punime ndertimi, punime murature, punime betoni dhe beton arme, punime shtresash dhe nenshtresash, punime suvatimi, punime bojatisje, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime elektrike, sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit, sistemi informatik dhe telefonik, tokezim i perseritur, mbrojtje nga shkarkimet atmosferike, sistemi i furnizimit me uje, shkarkimet, sistemi i kanalizimit, paisje teknologjike, aparate sanitare, sistemi i ngrohjes me radiatore, punime per gjelberim dhe oborri.