Ndertim ujesjellesi i Velipojes, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve
Vlera Zbatimit :
54061455 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
24 muaj
Periudha :
2002 - 2004
Vendndodhja :
Velipoje, Shkoder
Pershkrimi :
Ndertim ujesjellesi ne Velipoje, punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, punime suvatimi, prishje ndreqje rruge, pus ajrimi dhe shkarkimi, tuba politileni me madhesi te ndryshme.