Ndertim ujesjellsi Berdice e madhe – Berdice e mesme, Masmalaj, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve
Vlera Zbatimit :
72613825 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
13 muaj
Periudha :
2005 - 2006
Vendndodhja :
Berdice, Shkoder
Pershkrimi :
Depo uji 500 m3, stacion pompimi dhe kabina elektrike, linja dergimi stacion - rrezervuar, linja elektrike, waterstop plastic, tuba e pjese speciale dhe konsull metalik, saracineska me diameter te ndryshem, tub P.E. me diameter te ndryshem, tub celiku me diameter 150m/m, rrakorderi P.E. bashkues, fllanxha, pastrim disifektim dhe testim tubash.