Ndertimi i ujesjellesave rurale per fshatrat Markaj, Gajrep, Shemri, Prush, Borje, Shtreze, Oreshke, Qarku Kukes
Autoriteti Kontraktor :
Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Vlera Zbatimit :
1858321 Euro
Roli :
"CURRI" sh.p.k. 49% dhe "LALA" sh.p.k. 51%
Kohezgjatja :
15 muaj
Periudha :
2012 - 2013
Vendndodhja :
Kukes
Pershkrimi :
Furnizimi dhe permirsimi I furnizimit me uje te banoreve te fshatrave, Markaj, Gajrep, Shemri, Prush, Borje, Shtrze, Oreshke, te qarkut Kukes. Punime dheu, punime betoni e b/arme, punime shtresash, stacion pompimi dhe kabina elektrike, linja dergimi stacion - rrezervuar, linja elektrike, waterstop plastic, tuba e pjese speciale dhe konsull metalik, saracineska me diameter te ndryshem, tub P.E. me diameter te ndryshem, tub celiku me diameter te ndryshem.