Pershtatje e ambjenteve te nje magazine te HEC Vau Dejes ne oficine mekanike
Autoriteti Kontraktor :
KESH
Vlera Zbatimit :
35474560 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
5 muaj
Periudha :
2012 - 2012
Vendndodhja :
Tirane
Pershkrimi :
Punime prishje, punime dheu, punime murature, punime betoni, punime konstruksione, punime shtrese, punime dyer-dritare, punime suva + veshje, punime te ndryshme, punime hidrosanitare, punime montim makineri, punime shtese.