Plotesim i Segmentit Dragobi – Valbone
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Vlera Zbatimit :
679384067 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
36 muaj
Periudha :
2012 - 2015
Vendndodhja :
Tropoje
Pershkrimi :
Punime nderimi, Punime elektrike, prishje shtrese asfalti, germim dheu, heqje bordura eksistuse.