Punime civile per rehabilitimin e Ndertesave nr. 9 dhe nr. 14 ne Kazermat e Repartit Ushtarak nr. 1101, Vau i Dejes, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Shoqeria e Ndertimit "CURRI" Sh.p.k.
Vlera Zbatimit :
1406350 Euro
Roli :
100%
Kohezgjatja :
24 muaj
Periudha :
2005 - 2007
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime ndertimi, punime hidrosanitare, instakimet e sistemit te kondicionimit, sistem ngrohjeje, instalimet elektrike, instalimet televizive dhe telefonike, instalimet e zjarrit dhe sinjalizimit, instalimet e mbrojtjes atmosferike.