Reabilitimi I sistemit te furnizimit me uje Komuna Velipoje, Shkoder, Faza 3
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve
Vlera Zbatimit :
53472680 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
5 muaj
Periudha :
2004 - 2004
Vendndodhja :
Velipoje, Shkoder
Pershkrimi :
Furnizimi dhe permirsimi I furnizimit me uje te banoreve te komunes, si dhe furnizimin me uje te plazhit te velipojes. Reabilitimi I rrezervuarit eksistues, izolime speciale perkatese, saracineska te madhesive te ndryshme, fllanxha pershtatese te madhesive te ndryshme ,germim kanali ne toke te zakonshme, tuba H.D.P.E te madhesive te ndryshme.