Rehabilitimi i Argjinatures se Vilunit – Lot II Velipoje – Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Ministria e Bujqesise, Bordi i Kullimit Shkoder
Vlera Zbatimit :
78843393 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
4 muaj
Periudha :
2011 - 2011
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Rritja e aftesise percjellese te Murtemzes dhe rehabilitimi i argjinatures se Vilunit. Prerje bimesh te vogla, mbushje me dhera argjilore te ngjeshur, riparim i penelit eksistues, germime dheu, ndertim peneli i ri, mbushje me dhe te ngjeshur.