Rehabilitimi i Kanalit Ujites Sete, Diber
Autoriteti Kontraktor :
Ministria e Bujqesise, Bordi i Kullimit Diber
Vlera Zbatimit :
112556061 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
5 muaj
Periudha :
2012 - 2012
Vendndodhja :
Sete, Diber
Pershkrimi :
Germime dheu te ndyshme, tubacion celiku te permasave te ndryshme, kanal ujites sipas gjurmes eksistuese, beton M-200 per veshje dhe brezin e kanalit, sifon me tuba celiku te permasave te ndryshme.