Rehabilitimi i segmentit rrethrrotullimi i doganes – Kashar
Autoriteti Kontraktor :
Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Vlera Zbatimit :
229527080 Leke
Roli :
"CURRI" Sh.p.k. 51 % dhe "GECI" Sh.p.k. 49%
Kohezgjatja :
6 muaj
Periudha :
2014 - 2015
Vendndodhja :
Tirane
Pershkrimi :
Punime per lirimin e sheshit, punime per trupin e rruges, punime ndertimore ne trase, punime shtresash, kanalet ne trase, punime vepra arti, trafikndareset.