Rehabilitimi i Shkollave te Mesme “Myslym Keta” dhe “Musine Kokalari”.
Autoriteti Kontraktor :
Shoqeria e Ndertimit "CURRI" Sh.p.k.
Vlera Zbatimit :
226804379 Euro
Roli :
100%
Kohezgjatja :
13 muaj
Periudha :
2007 - 2008
Vendndodhja :
Tirane
Pershkrimi :
Punime ndertimi, punime murature, punime betoni dhe beton arme, punime shtresash dhe nenshtresash, punime suvatimi, punime bojatisje, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime elektrike, sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit, sistemi informatik dhe telefonik, tokezim i perseritur, mbrojtje nga shkarkimet atmosferike, sistemi i furnizimit me uje, shkarkimet, sistemi i kanalizimit, paisje teknologjike, aparate sanitare, sistemi i ngrohjes me radiatore, punime per gjelberim dhe oborri.