Rikonstruksion e Sistemim i Rruges “Alqi Kondi”, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Shkoder
Vlera Zbatimit :
60538181 Leke
Roli :
"CURRI" Sh.p.k. 50% dhe "S.M.O. Union" Sh.p.k. 50%
Kohezgjatja :
7 muaj
Periudha :
2002 - 2003
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime rrugore, punime kanalizimi per kullimin e ujrave te rruges, punime ndricimi.