Rikonstruksion i Deges se Bankes Korce
Autoriteti Kontraktor :
Banka e Shqiperise
Vlera Zbatimit :
47858256 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
14 muaj
Periudha :
2003 - 2004
Vendndodhja :
Korce
Pershkrimi :
Punime dherash, punime prishjeje, punime murature, punime betoni, punime rifiniture dhe shtresa, dyer dritare kangjella qepena, punime tarrace, punime ne sistemin e jashtem, ngrohje ventilim, instalime ngrohje, punime hidrosanitare dhe shkarkimet, instslime elektrike.