Rikonstruksion i Fushes se Futbollit dhe Dhomave te Zhveshjes te Stadiumit “Loro Borici”, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Ministria e Kultures Rinise dhe Sporteve
Vlera Zbatimit :
51533296 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
13 muaj
Periudha :
2001 - 2002
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Drenazhimi, ujitja, gropa dekantuese, tapet bari, Punime dheu, punime murature, punime betoni dhe beton/arme, punime catie, punime shtresash, punime suvatime, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime hidrosanitare, furnizim me uje te ftohte, punime elektrie.