Rikonstruksion i Godines se Komisariatit dhe Drejtorise se Qarkut, Korce
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Vlera Zbatimit :
61787452 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
10 muaj
Periudha :
2009 - 2010
Vendndodhja :
Korce
Pershkrimi :
Punime dherash, punime prishjeje, punime murature, punime betoni, punime rifiniture dhe shtresa, dyer dritare, punime catie, punime ndertimore ne godinen e komisariatit, punime ndertimore ne godinen e re ne zyrat e pritjes te popullit, punime ne sistemin e jashtem, ngrohje ventilim, instalime ngrohje, punime hidrosanitare dhe shkarkimet, instslime elektrike, instalime te telefonise dhe kompjuterit, sistem vezhgimi me kamera, ndricim i jashtem, furnizim me energji.