Rikonstruksion i katit perdhe e bodrumit Dega e Infermierise Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Shkoder
Vlera Zbatimit :
47446615 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
7 muaj
Periudha :
2007 - 2008
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime prishje, punime germimi, punime beton arme, punime suvatimi, punime veshje dhe bojatisje, punime hidroizolimi, punime shtresash, punime dyer dritare, punime hidraulike dhe hidrosanitare, punime elektrike, mur rrethues, rikonstruksion KUZ, sastemim asfaltim rruge, linje elektrike e jashtme nentokesore.