Rikonstruksion i rruges Aksi 2 dhe Rruga Lidhese 3, fshati Yzberish
Autoriteti Kontraktor :
Komuna Kashar
Vlera Zbatimit :
40367188 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
7 muaj
Periudha :
2009 - 2009
Vendndodhja :
Kashar
Pershkrimi :
Zona e zgjerimit te rruges, kolektori K.U.Z, puseta kolektoreve Tombino, kanale largim ujrat shiu, puseta largimi ujrash, bordurat, trotuaret, ndricimi, spostimi i linave, punime per linjat rezerve, punime per linjen e ujesjellsit, zgara pritese per ujrat e shiut, themel betoni me mure prites / mure mbajtes dhe ane e jashtme e trotuarit.