Rikonstruksion i rruges Peshkopi – Ushtelenxe
Autoriteti Kontraktor :
Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Vlera Zbatimit :
78323790 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
10 muaj
Periudha :
2013 - 2015
Vendndodhja :
Diber
Pershkrimi :
Punime ne rruge, punime germimi, ure, punime bio-inxhinierike, pastrim i tepricave dhe mbeturanave te rruges, heqja e pemeve, kanal per shkarkimin e mbetjeve, rregullim i shtresave eksistuese te rruges, zgjerim i rruges eksistuese, shtrese asfalt betoni dhe shtrese binderi.