Rikonstruksion i Rruges Porcelan – Kinostudio – Surrel
Autoriteti Kontraktor :
Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Vlera Zbatimit :
264041990 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
11 muaj
Periudha :
2015 - 2016
Vendndodhja :
Dajt
Pershkrimi :
Punime ne trotuar, punime ne rrugen eksistuese, punime per murin mbajtes, punime prishjeje, punime per mure te rinj rethuese, punime elektrike, punime per kanalizimet e ujrave te zeza, punime per kanalizimet e ujrave te shiut.