Rikonstruksion QKU, ESKU, Reparti Ushtarak nr 4400, Tirane
Autoriteti Kontraktor :
Ministria e Mbrojtjes
Vlera Zbatimit :
234000123 Leke
Roli :
Kohezgjatja :
32 muaj
Periudha :
2011 - 2014
Vendndodhja :
Tirane
Pershkrimi :
Germimet, prishje, cmontime, vepra ndertimi, shkalla e re, mbulesat matalike, muret e brendshme dhe muret e jashtme, shtrimi i pllakave, vepra te ndryshme, punime betoni e beton arme, konstruksione metalike, ujesjellesi me panel diellor, kanalizimi.