Rikonstruksion rruga “Fetah Barbullushi”Loti II
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Shkoder
Vlera Zbatimit :
21837360 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
8 muaj
Periudha :
2007 - 2008
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime ne rruge, punime germimi, punime shtresash, trotuaret, rrjeti inxhinierik, punime kanalizimi ne KUB, punime kanalizime KUZ, rikonstruksion ujesjellesi, punime toke, punime hidraulike, ndricim rrugor, sinjalistika horizontale rrugore, gjelberimi.