Rikonstruksion rruga Lek Dukagjini – Ali Kelmendi
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Shkoder
Vlera Zbatimit :
75381196 Leke
Roli :
"CURRI" Sh.p.k. 51% dhe "GYSI" Sh.p.k. 49%
Kohezgjatja :
9 muaj
Periudha :
2008 - 2009
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Ngritje kantieri, punime rrugore, punime trotuari, punime kanalizimi, punime per spostim linje elektrike dhe telefoni, punime ndricimi.