Rikonstruksion rruga Lezhë – Shëngjin
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Vlera Zbatimit :
43616118 Leke
Roli :
"CURRI" Sh.p.k. 24 % , "Alb Tiefbau" Sh.p.k. 28% , "S.M.O. Union" Sh.p.k. 24% , "Delia Group" Sh.p.k. 24%
Kohezgjatja :
13 muaj
Periudha :
2009 - 2010
Vendndodhja :
Lezhe
Pershkrimi :
Punime germimi, punime shtresash, punime betoni ne vepra arti e trotuare, punime sinjalistike, punime ujesjellsi, punime kanalizimi, c'vendosja e linjave Kw, linja e ndricimit, tuba dhe puseta, linja per KESH dhe TELEKOM.