Rikonstruksion rruga “Oso Kuka”
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Shkoder
Vlera Zbatimit :
12784521 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
7 muaj
Periudha :
2010 - 2011
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Rikonstruksion i shtresave te rruges, trotuareve dhe rikuperim i shtresave te asfaltit, kanalet e kullimit sinjalizime rrugore, vepra arti, punime elektrike, punime peisazhi.