Rikonstruksion rruga Ura e Drinit – Ura e Bunes, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve
Vlera Zbatimit :
129103252 Leke
Roli :
"Curri" Sh.p.k. 49% dhe "S.M.O. Union" Sh.p.k. 51%
Kohezgjatja :
10 muaj
Periudha :
2007 - 2008
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime rrugore, punime vepra arti, punime ne trotuar, ndricim rrugor, punime per spostim linje elektrike dhe telefoni, punime per mure mbajtese, punime per rrjetin e ujesjellsit, gjelberim dhe sinjalistika rrugore, punime ndricimi ne trotuaret anesore.