Rikonstruksion shkolla 9-vjecare “Ali Lacej”, Shkoder
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Shkoder
Vlera Zbatimit :
29119426 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
7 muaj
Periudha :
2011 - 2011
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime ndertimi, punime murature, punime betoni dhe beton arme, punime shtresash dhe nenshtresash, punime suvatimi, punime bojatisje, punime dyer dritare, punime te ndryshme, punime elektrike, sistemi i fuqise, ndricimit dhe sinjalizimit, sistemi informatik dhe telefonik, tokezim i perseritur, mbrojtje nga shkarkimet atmosferike, sistemi i furnizimit me uje, shkarkimet, sistemi i kanalizimit, paisje teknologjike, aparate sanitare, sistemi i ngrohjes me radiatore, punime per gjelberim dhe oborri.