Rikonstrusion Bulevard “Republika”, Korce
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Korce
Vlera Zbatimit :
90611080 Leke
Roli :
49%
Kohezgjatja :
12 muaj
Periudha :
2009 - 2010
Vendndodhja :
Korce
Pershkrimi :
Punime nderimi, Punime elektrike, prishje shtrese asfalti, germim dheu, heqje bordura eksistuse, bordura guri, pllaka kuarci, shtylle ndricimi, tub plastik, tuba celiku, demontim shtylle, kabell me permasa te ndryshme, demontim shtylle, kabell tokezimi, elektroda tokezimi.