Rikonstrusion Rruga e Korpusit
Autoriteti Kontraktor :
Bashkia Shkoder
Vlera Zbatimit :
49363360 Leke
Roli :
100%
Kohezgjatja :
5 muaj
Periudha :
2006 - 2006
Vendndodhja :
Shkoder
Pershkrimi :
Punime rrugore, punime trotuari, punime kanalizimi, punime per spostim linje elektrike ekzistuese, punime ndricimi, punime fondi rezerve.