Rionstrusion i rruges Hotolisht – Frar
Autoriteti Kontraktor :
Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Vlera Zbatimit :
126445480 Leke
Roli :
"CURRI" Sh.p.k. 50% dhe "S.M.O. Union" Sh.p.k. 50%
Kohezgjatja :
15 muaj
Periudha :
2011 - 2012
Vendndodhja :
Elbasan
Pershkrimi :
Punime rrugore, pastrimi dhe sistemimi i sheshit te ndertimit, tuba drenazhi, kanele betoni, spekatje me bitum, bordura dhe trotuare, punime bio-inxhinierike.